Thêm từ khóa vào chiến dịch

Những quảng cáo mới thường phải mất 2 tuần - 1 tháng để có dữ liệu quảng cáo. Từ dữ liệu này, sốp phải biết cách tải về thì mới biết cách lọc các từ khóa tìm kiếm cao hay từ khóa ra đơn để chuyển sang chính xác để chạy và tối ưu được.

Tuy nhiên quá trình này không hề đơn giản mà lại rất vất vả. Nhưng nếu có Atosa, "người cộng sự" này đã giúp cho việc nhàm chán này trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết...

Lựa chọn chiến dịch

Vào chiến dịch đang chạy trong " Đấu thầu tự động" của Quảng cáo tìm kiếm.

Chọn các chỉ số cần download + chọn thời gian:

Tải dữ liệu

Sau khi lựa chọn xong các chỉ số cần phân tích, sốp "Xuất file Excel" để nghiên cứu

Chọn các từ khóa có GMV

Mở File excel vừa tải và lọc các từ khóa có GMV( loại bỏ các từ có GMV =0):

Sau khi lọc xong, màn hình sẽ xuất hiện như dưới đây.

Thêm từ khóa vào chiến dịch

Từ những từ khóa có GMV vừa lọc ở trên, Shop copy và lưu lại File excel mới.

Khi setup từ khóa vào camp, sốp chỉ việc import vào chiến dịch chỉ trong vài giây thôi nha.

Sốp xem chi tiết Hướng dẫn tạo chiến dịch quảng cáo tìm kiếm tại đây.

Last updated