Xem các tệp đã lưu

Các sốp rất vất vả mới có thể lưu lại báo cáo của đối thủ. Khi cần dùng còn có thể bị nhầm lẫn hoặc không tìm thấy báo cáo.

Tuy nhiên, với tính năng này sốp chẳng cần lo tới chuyện đó!

Các báo cáo của shop đối thủ sẽ được TỰ ĐỘNG lưu lại mỗi ngày Nếu sốp chọn " Cấu hình tự động".

Xem thêm: Thêm shop để quản lý theo dõi phân tích đối thủ tự động

Hoặc lưu lại thủ công Nếu sốp chọn "Lưu tệp lại"

Thông qua các dữ liệu hàng ngày của đối thủ, sốp có thể tính toán được tình trạng bán hàng của đối thủ. Đặc biệt trong những ngày sale để có thể ra chiến lược phù hợp cho shop của mình.

Last updated