Hướng dẫn sử dụng công cụ từ khóa Atosa

Bước 1: Click vào "Công cụ từ khóa Atosa"

Bước 2: Chọn cửa hàng

Bước 2: Gõ từ khóa cần tìm kiếm trên thanh tìm kiếm

Bước 3: Đợi 5 phút để hệ thống trả ra kết quả 500 từ khóa

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện:

- Cột từ khóa

- Chất lượng từ khóa:

- Tỷ lệ tìm kiếm Shopee: có thể lọc theo thứ tự từ cao xuống thấp HOẶC từ thấp xuống cao.

- Giá thầu tham khảo

- Hành động: Xóa HOẶC chọn thêm từ khóa vào " tệp từ khóa hiện tại"

Bước 4: Lọc từ khóa

Sốp có thể lọc tay những từ khóa mà sốp muốn chọn. HOẶC nhấn "Chọn 100 từ khóa đầu tiên" nếu muốn chọn 100 từ khóa đầu tiên.

Bước 5: Xuất file từ khóa và sử dụng

Công cụ nghiên cứu từ khóa Atosa còn có tính năng chọn từ khóathêm từ khóa đã chọn để lưu vào hệ thống. Sau đó sử dụng bộ từ khóa này để chạy Quảng cáo thay vì phải nhập thủ công từng từ khóa vào Shopee như trước đây.

Shop tham khảo thêm hướng dẫn trực quan bằng video dưới đây:

Last updated