Links

Kiểm tra vị trí Quảng cáo tìm kiếm

Hướng dẫn kiểm tra vị trí Quảng cáo
Bước 1: Truy cập: "Kiểm tra vị trí Quảng cáo" trong mục "Quảng cáo Tìm kiếm"
Bước 2: Nhập link sản phẩm (là sản phẩm Shop muốn kiểm tra)
Shop nhớ là vào tab ẩn danh ( Ctrl + Shift + N) để lấy link sản phẩm kiểm tra cho chính xác nhé
Bước 3: Nhập "từ khóa tìm kiếm" , ấn " Thêm từ khóa".
Hoặc nhập lên 1 file list nhiều từ khóa liên quan (dạng Excel) để kiểm tra nhiều từ khóa 1 lúc.
Nhập vị trí tìm kiếm tối đa:
Mục đích là để giới hạn vị trí muốn kiếm tra. Ví dụ: Nếu shop chỉ quan tâm xuất hiện ở vị trí thứ 50 đổ lại thì shop cài đặt là 50.
Bước 4: Cuối cùng sốp ấn " Tìm kiếm" và ngồi chờ kết quả tìm kiếm trong 1 phút.
Và đây là kết quả sau khi tìm kiếm:
Shop có thể xem thêm hướng dẫn kiểm tra vị trí Quảng cáo tìm kiếm Atosa qua video dưới đây:
Sốp muốn đăng ký dùng thử miễn phí ngay thì ấn tại đây nha!