Chức năng của bộ lọc từ khóa ATOSA

Nếu sốp còn đang trong tình trạng "vật vã" không biết làm sao để tìm được list từ khóa Shopee có lượt tìm kiếm mà mình mong muốn. Hay là các từ khóa có giá thầu trong khả năng của mình...

Thì đây là tính năng vô cùng tuyệt vời của Atosa để sốp tìm kiếm từ khóa với các điều kiện mà mình mong muốn.

Chức năng "Bộ lọc" từ khóa hiện nằm trong tính năng Đào từ khóa AtosaCông cụ nghiên cứu từ khóa.

Chức năng bộ lọc từ khóa bao gồm:

- Lượt tìm kiếm

- Chi phí (Min)

- Chi phí (Max)

- Tìm kiếm Shopee: Hiển thị các từ khóa có lượt tìm kiếm "<" ">" hoặc "=" giá trị mà sốp muốn đặt. Chức năng này có tác dụng tìm kiếm từ khóa có volume thị trường theo ý của sốp.

- Chi phí Shopee: Hiển thị những từ khóa có giá thầu tham khảo theo ý sốp mong muốn.

Chú ý: Giá thầu tham khảo trung bình này chỉ mang tính chất tham khảo và KHÔNG PHẢI GIÁ THẦU THỰC TẾ.

Giá thầu thực tế (CPC) của sốp sẽ tính dựa trên công thức: Chi phí quảng cáo/ Số click.

Last updated