Áp dụng gói Atosa đã mua

Cách áp dụng các gói Atosa đã mua để sử dụng

Sốp vào phần Gói sản phẩm Atosa, kéo xuống dưới để xem các gói mà mình đã mua.

Hệ thống hiển thị 2 cột "Gói sản phẩm đang dùng" và "Gói sản phẩm đã mua"

Sốp chọn gói sản phẩm mà mình muốn áp dụng, click nút "Áp dụng ngay" để sử dụng gói ngay nhé.

4. Bấm nút "Chắc chắn" để xác nhận áp dụng gói sản phẩm

Áp dụng tất cả các gói đã mua có được không?

Có sốp nhé! Hệ thống ATOSA sẽ cộng dồn thời hạn bản quyền của gói khi sốp áp dụng liên tiếp các đã mua.

Hệ thống có tự động gia hạn khi gói đang dùng hết hạn?

Nếu còn gói sản phẩm đã mua thì có nha sốp yêu. Khi gói sản phẩm đang dùng hết thời hạn bản quyền, hệ thống sẽ tự lấy gói đã mua để gia hạn.

Last updated