Links

Chỉnh sửa chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm

Sốp xem các quảng cáo đang chạy bằng cách truy cập vào link dưới đây nha: https://app.atosa.asia/marketing Và chọn Shop, chọn tình trạng Quảng cáo là "Đang chạy" để tối ưu
Nếu sốp muốn xem các chiến dịch quảng cáo khác thì có thể chọn trạng thái chiến dịch tại đây nè
Và nếu cần thì sốp có thể tìm kiếm chiến dịch bằng cách sử dụng nút search phía bên tay phải:
Các thao tác sốp có thể thực hiện với:

  • Bộ lọc:
Đây là tính năng hiển thị những từ khóa có giá trị theo điều kiện và ý muốn của sốp.
  • Chọn chỉ số để đọc dữ liệu quảng cáo
Sốp có thể chọn nhiều loại chỉ số khác nhau như CIR, số view, số click, số đơn hàng... để xem cùng 1 lúc. Vô cùng tiện lợi!