Quản lý các gói đã mua và gói đã áp dụng

Xem các gói mua và đã được áp dụng

Để xem các sản phẩm gói có thể mua và có thể sử dụng. Sốp vào phần " Gói sản phẩm Atosa" hoặc truy cập vào liên kết https://app.atosa.asia/product-pack .

Các gói có thể mua và các gói được sử dụng được hiển thị ở đây nè:

Kéo xuống dưới 1 chút, sốp sẽ thấy Gói sản phẩm đang dùng, các gói cửa hàng đã muaKiểm tra mã quà tặng/voucher như hình dưới đây:


Kiểm tra thời hạn sử dụng gói ở đâu?

Sốp có thể chủ động kiểm tra thời hạn bản quyền ngay trên gói sản phẩm đang sử dụng như hình:


Xem chi tiết các tính năng áp dụng cho gói

Để xem chi tiết các tính năng của gói, Sốp thực hiện các thao tác: B1: Di chuột vào gói sản phẩm đang dùng

B2: Click đúp vào gói sản phẩm đó

B3: Màn hình sẽ hiện ra mô tả gói cho sốp như vậy nè.

Last updated