Quy trình 5 bước cho người bắt đầu với Atosa

Dưới đây là Quy trình chuẩn để chuẩn bị cho chạy quảng cáo Shopee:

Quy trình 6 bước cho Shop mới sử dụng Atosa

Đối với Shop mới sử dụng Atosa cho quảng cáo Shopee cần thực hiện 1 số việc như sau:

  • Đào từ khóa

  • Cài đặt vị trí tự động

  • Dò giá thầu hợp với vị trí đó

  • Cài đặt tiền tăng giảm để duy trì vị trí

  • Cài đặt chống click tặc

Last updated