An toàn trong Atosa

Thêm shop vào Atosa có an toàn không?

Có nha Sốp!

Atosa cực kỳ an toàn và được rất nhiều Shopee mall, Shop lớn trên Shopee đang sử dụng nha.

Đối với Khách hàng khi đăng ký tài khoản Atosa thì mỗi 1 shop đã được gắn 1 proxy riêng ( tương đương với 1 mạng gia đình riêng). Các proxy này không chung với bất cứ Shop nào.

Điều này đã đảm bào tuân thủ đúng tiêu chuẩn cộng đồng của Shopee. Shopee chỉ khóa các shop, hoặc phần mềm hành vi gây tổn hại lợi ích cho khách hàng và cho sàn. VD: ăn mã freeship, đặt đơn ảo,...

Atosa không làm bất cứ hành động nào xâm hại Shopee.

Sốp an tâm nha <3

Đăng nhập shop yêu cầu mã OTP

Sốp chỉ cần nhập mã OTP 1 lần khi "Thêm cửa hàng" vào Atosa lần đầu tiên. Trong những lần sau, sốp sẽ không cần đăng nhập thêm nữa.

Lưu ý: nếu xóa shop đi đăng nhập lại thì vẫn nhập mã như lần đầu sốp nhé!

Last updated