Nạp tiền

1. Mua Atosa có cần nạp tiền vào để chạy Quảng cáo Shopee nữa không

Có nha Sốp.

2. Có nạp tiền vào Quảng cáo Shopee từ Atosa được không?

Hiện tại thì chưa Sốp nhá. Khi nào có Atosa sẽ thông báo nha

Last updated