Câu hỏi thường gặp

I. Giá thầu tham khảo trên Atosa bao lâu thì cập nhật 1 lần?

Giá thầu thì luôn thay đổi. Giá thầu tham khảo trên Atosa 15-30 phút sẽ cập nhật dữ liệu 1 lần sốp nhé!

II. Sử dụng đấu thầu vị trí tự động nhưng không giữ được vị trí?

Lỗi này do giá thầu sốp đặt không tương ứng với vị trí mong muốn. Trong trường hợp giá thầu max mà ko lọt top vị trí mà mình duy trì, chứng tỏ điểm SEO sản phẩm của sốp thấp và cần tăng SEO thêm nhé.

III. Nếu khách hàng muốn duy trì ở một vị trí cố định ( ví dụ số 2 ) thì chọn Duy trì khoảng vị trí chọn bắt đầu từ 2 cho tới 2 được không?

Được nhé sốp yêu <3

Last updated