Hướng dẫn sử dụng tài liệu

ATOSA - Phần mềm quảng cáo Shopee số 1 Việt Nam - Giải pháp marketing toàn diện dành cho nhà bán hàng thương mại điện tử.

Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn sử dụng thành thạo, tận dụng được mọi tính năng của phần mềm và gia tăng doanh số.

Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:

Cấu trúc các bài viết trong tài liệu

Cách tìm từ khóa

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên Phần mềm ATOSA. Vì vậy bạn có thể xem tên tính năng đó trên app và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan:

Bước 2: Nhập từ khóa mà bạn cần tìm kiếm thông tin, sau đó chọn phần thông tin mà bạn muốn xem

Last updated