Điểm chất lượng từ khóa

Trong quá trình đào từ khóa với Atosa, Sốp sẽ thấy cột " Chất lượng từ khóa". Vậy nó có tác dụng gì và ý nghĩa như thế nào?

I. Điểm chất lượng từ khóa này có ý nghĩa gì?

Shopee đưa ra cơ chế về chất lượng từ khóa, Atosa sẽ phân ra điểm cho các seller dễ dàng hiểu hơn.

Hiểu 1 cách đơn giản, nếu có 1 sản phẩm 10 người có 1 người mua thì Chất lượng từ khóa sẽ thấp hơn số với 1 sản phẩm 10 người vào có 7 người mua.

Điểm chất lượng của từ khóa không phải chia theo thang điểm 10. Điểm chất lượng từ khóa càng cao thì càng tốt. Sốp nhớ lựa chọn để sử dụng nhé!

II. Điểm này có ảnh hưởng trong việc lựa chọn từ khóa không

Có chứ! Điểm càng cao tức lượt tìm kiếm nhiều, tỷ lệ chuyển đổi tốt....

Từ khóa chất lượng có thể đặt tên cho sản phẩm, mô tả sản phẩm, xây dựng bộ Hashtag để tăng độ liên quan từ đó tăng vị trí hiển thị cho quảng cáo. Đồng thời đem bộ từ khóa đó đi chạy quảng cáo.

Last updated