Câu hỏi thường gặp trong Phân tích đối thủ

1 gói phân tích đối thủ có thể theo dõi được bao nhiêu đối thủ? Có thể xóa đối thủ này thêm đối thủ khác không?

Mỗi gói sẽ có thời hạn 1 tháng, có thể liên kết nhiều shop. Và đặc biệt là không giới hạn số lượng shop nữa nhé sốp yêu <3

Last updated