Thêm shop và quản lý shop để quảng cáo Atosa

I. Cách thêm cửa hàng Shopee vào tài khoản Atosa

Truy cập vào phần "Cửa hàng Shopee" bên tay trái hoặc link:

https://app.atosa.asia/shop

Nhìn phía trên bên tay phải màn hình làm việc có nút "Thêm Shop" như hình dưới, hãy bấm vào đó.

Sau đó sốp đăng nhập Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập Shop

II. Thêm Shop mặc định

Hiện nay Atosa đã cập nhật thêm tính năng THÊM SHOP MẶC ĐỊNH. Sốp không còn mất công lựa chọn cửa hàng mỗi lần thao tác nữa.

Bước 1: Đăng nhập vào app https://app.atosa.asia/

Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Atosa TẠI ĐÂY.

Bước 2: Click vào " Cửa hàng Shopee" bên phía góc trái màn hình

Bước 3: Chọn cửa hàng mặc định để tự động chọn cửa hàng khi sử dụng các tính năng của Atosa

Shop tham khảo thêm video hướng dẫn trực quan dưới đây:

III. Quản lý các cửa hàng Shopee đã thêm vào

Truy cập vào link https://app.atosa.asia/shop

Các cửa hàng đang được sốp thêm vào gói sẽ được hiển thị tại đây nè.

(đây là các cửa hàng phục vụ cho việc chạy Quảng cáo tự động).

Last updated