Cách tìm sản phẩm Hero và ứng dụng

Cách tính tổng doanh thu của shop đối thủ

Bước 2: Tải xuống File Excel báo cáo của đối thủ

Bước 3: Mở file Excel và thao tác để tính doanh thu cho từng sản phẩm theo hàm:

=(Cột giá)*(Cột bán trong tháng)

VD: =D2*G2

Bước 4: Nhấn Enter và kéo xuống để ra kết quả như hình

Bước 5: Sử dụng Hàm Sum để tính tổng doanh thu

Vậy tổng doanh thu của shop từ đầu tháng là: 705.653.800

Cách tìm sản phẩm Hero và ứng dụng

Các sản phẩm hero là các sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất cho shop.

Qua bảng báo cáo đã tính toán trong phần 1, ta chọn "lọc" để tìm sản phẩm Hero

Nhấn "Sort Largest to smallest" trong cột "Doanh thu từng sản phẩm" vừa tính.

Sau khi tìm được sản phẩm hero. Để " hạ gục" đối thủ thì cần " hạ gục" được các sản phẩm chủ lực như vậy. Qua báo cáo trực quan này, sốp cần phải lên được 1 kế hoạch để xử lý đối thủ của mình.

Chúc các sốp áp dụng thành công!

Last updated