Tính năng Phân tích đối thủ Atosa

Hướng dẫn sử dụng phân tích đối thủ Atosa

Bước 1: Sốp vào " Phân tích đối thủ" trong công cụ Atosa

Dưới đây là kết quả của 1 shop khi đưa vào công cụ Phân tích đối thủ của Atosa. Các chỉ số bạn nhận được là:

 • Giá sản phẩm

 • Chương trình giảm giá (%)

 • Sản phẩm đã bán

 • Số lượng bán trong tháng

 • Lượt xem tổng hợp từ đầu

 • Số lượng tồn kho

 • Ngày đăng

 • Đã đăng được bao nhiêu ngày

 • Doanh thu của sản phẩm

 • Comment

 • Like

 • Rating...

Lưu & Xuất dữ liệu

Tất cả những báo cáo này shop có thể "lưu tệp" dữ liệu trên hệ thống HOẶC "Tải file Excel" để theo dõi và so sánh thông tin một cách thuận tiện.

Last updated