Cài đặt duy trì vị trí Quảng cáo Khám phá

Chọn chiến dịch cần cài đặt

Để cài đặt vị trí tự động cho sản phẩm trong Quảng cáo khám phá, Sốp vào Danh sách chiến dịch chạy quảng cáo và chọn chiến dịch cần cài đặt.

Click vào "Cài đặt tự động" của chiến dịch.

Cài đặt Cấu hình Mức Premium tự động

Sốp sẽ lựa chọn Điều chỉnh mức Premium phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất:

Duy trì Mức Premium gợi ý của ShopeeCao hơn mức Premium gợi ý (của Shopee) và cài đặt giới hạn "Không vượt quá mức tối đa (tối đa 300%) ✔ Thấp hơn mức Premium gợi ý (của Shopee) và cài đặt giới hạn "Không vượt quá mức tối đa (Tối đa 300%) ✔ Thiết lập mức Premium theo gợi ý của Shopee và cài đặt giới hạn "Không vượt quá mức tối đa (Tối đa 300%) Cài đặt "Thời gian chạy" hoặc "Chạy cả ngày"

Thiết lập "Cấu hình điều chỉnh vị trí tự động"

Giúp bạn duy trì vị trí quảng cáo mong muốn một cách tự động với các tùy chọn:

Duy trì vị trí trong khoảng. Điền khoảng vị trí bạn mong muốn Quảng cáo của mình xuất hiện. Ví dụ: vị trí bắt đầu từ 2 - 5 ✔ Luôn duy trì ở phía trên vị trí. Ví dụ: Trên vị trí 5 ✔ Luôn duy trì ở phía dưới vị trí. Ví dụ: Dưới vị trí 3 ✔ Nhập đường dẫn của shop hoặc đường dẫn của đối thủ (để bám đuổi theo vị trí của đối thủ đó) ✔ Cài đặt "Thời gian chạy" hoặc "Chạy cả ngày"

Sau khi hoàn tất mọi cài đặt, sốp nhớ ấn "lưu cấu hình" ở góc cuối bên phải để lưu lại cấu hình nha sốp yêu

Sốp yêu xem hướng dẫn chi tiết tại video dưới đây nha:

Last updated