Kiểm tra vị trí SEO liên quan

Hướng dẫn kiểm tra vị trí SEO liên quan

Bước 4: Chọn "Kiểu tìm kiếm" gồm: Sản phẩm tương tự, Có thể bạn có thích, Gợi ý hôm nay.

Bước 5: Ấn "+ thêm sản phẩm""tìm kiếm".

Sốp ăn bánh uống trà trong lúc đợi kết quả khoảng 1 phút

Shop tham khảo thêm hướng dẫn trực quan bằng video dưới đây:

Last updated